קליניקת א.א.ג. של פרופסור ויימן מעניקה שירותים של רפואה פרטית ברמה גבוהה.
המשימה: עיצוב ובניית אתר לרופא ופרופסור ידוע.

בקרו באתרwww.vaiman.org/eng

vaiman-website